मराठी गुजराती शब्दकोश: भाऊ धर्माधिकारी द्वारा मराठी पीडीऍफ़ पुस्तक | Marathi Gujrati Shabdkosh: By Bhau Dharmadhikari Marathi PDF Book

मराठी गुजराती शब्दकोश

लेखक: भाऊ धर्माधिकारी

प्रकाशक: महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ

पाने: ५३७

भाषा: मराठी

स्वरूप: पीडीएफ

मराठी गुजराती शब्दकोश हे मराठी आणि गुजराती भाषेतील शब्दांचे एक महत्त्वाचे संदर्भग्रंथ आहे. या शब्दकोशात मराठीतील सुमारे ४५,००० शब्दांचे गुजराती अर्थ दिलेले आहेत. याव्यतिरिक्त, काही मराठी शब्दांचे गुजरातीतील व्युत्पत्तीही दिलेली आहेत.

या शब्दकोशात मराठी शब्दांचे गुजराती अर्थ सोप्या आणि सुगम पद्धतीने दिले आहेत. त्यामुळे मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या गुजराती भाषकांना मराठी शब्द समजण्यास आणि वापरण्यास या शब्दकोशाचा मोठा फायदा होतो. तसेच, मराठी भाषकांनाही गुजराती भाषेचे ज्ञान आत्मसात करण्यासाठी या शब्दकोशाचा उपयोग होऊ शकतो.

या शब्दकोशात मराठीतील विविध क्षेत्रातील शब्दांचा समावेश आहे. यामध्ये सामान्य शब्द, तांत्रिक शब्द, साहित्यिक शब्द, धार्मिक शब्द, वैज्ञानिक शब्द इत्यादींचा समावेश आहे. त्यामुळे या शब्दकोशाचा उपयोग विविध क्षेत्रात होऊ शकतो.

या शब्दकोशात काही मराठी शब्दांचे गुजरातीतील व्युत्पत्तीही दिलेली आहेत. त्यामुळे मराठी आणि गुजराती भाषांमधील संबंध समजण्यास या शब्दकोशाचा उपयोग होतो.

मराठी गुजराती शब्दकोश हे मराठी आणि गुजराती भाषेतील विद्यार्थ्यांसाठी, संशोधकांसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी एक महत्त्वाचे संदर्भग्रंथ आहे.

या शब्दकोशाची काही वैशिष्ट्ये:

  • मराठीतील सुमारे ४५,००० शब्दांचे गुजराती अर्थ
  • काही मराठी शब्दांचे गुजरातीतील व्युत्पत्ती
  • मराठी शब्दांचे गुजराती अर्थ सोप्या आणि सुगम पद्धतीने दिले आहेत
  • मराठीतील विविध क्षेत्रातील शब्दांचा समावेश
  • मराठी आणि गुजराती भाषांमधील संबंध समजण्यास मदत

या शब्दकोशाचा उपयोग:

  • मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या गुजराती भाषकांना मराठी शब्द समजण्यास आणि वापरण्यास
  • मराठी भाषकांना गुजराती भाषेचे ज्ञान आत्मसात करण्यासाठी
  • विविध क्षेत्रातील शब्दांचा अर्थ समजून घेण्यासाठी
  • मराठी आणि गुजराती भाषांमधील संबंध समजून घेण्यासाठी
Marathi Gujrati Shabdkosh

पुस्तकाचे विवरण | Book Details

Book Name:मराठी गुजराती शब्दकोश | Marathi Gujrati Shabdkosh
Writer:भाऊ धर्माधिकारी | Bhau Dharmadhikari,
Category:शब्दकोश / Dictionary,
Size:80 MB
No. of Pages:537

Leave a Comment